SFK AJAKS
 
 
Du er her: Hovedside - Verdidokument
 Verdidokument SFK AJAKS
Verdidokument SFK AJAKS

Våre grunnverdier er:

ALLSIDIGHET
SFK Ajaks skal tilby et allsidig og variert aktivitetstilbud.

UTVIKLENDE
SFK Ajaks skal tilrettelegge, slik at medlemmene kan få en positiv sportslig og menneskelig utvikling.

KVALITET
I SFK Ajaks skal det tilstrebes kvalitet på det arbeidet som utføres. Klubben skal fokusere på gode holdninger og positiv adferd.

INKLUDERENDE
SFK Ajaks skal være et møtepunkt, som inspirerer til aktivitet for alle. I SFK Ajaks tar vi vare på hverandre.


Trivsel i SFK Ajaks !
 

 
SFK AJAKS • www.ajaks.no
2006-2022 © Systems by NorNet.no