SFK AJAKS
 
 
Du er her: Hovedside - All-idrett
All-idrett
Ajaks baserer tilbudet til ungene på allsidig aktivitet. I tillegg til de tradisjonelle tilbudene innen fotball og ski, kjører vi all-aktivitet i perioden november-april. De senere år har dette omfattet hele barneskoletrinnet. Gevinsten med allsidig trening er meget godt dokumentert. Ved å drive etter denne modellen, vet vi at ungene får en langt bedre ”idretts-plattform”. Ungene vil oppleve at enkelte aktiviteter mestrer de godt, mens andre ting sliter de mye mer med for å få til. Dette bidrar til at vi oppnår langt flere vinnere, enn hva som ville vært tilfelle i kun en enkelt sær-idrett. Dette tror vi igjen bidrar til den aller største gevinsten: At flertallet av ungene (og ikke minst foreldrene) holder ut med idretten mye lengre enn de ville gjort ved å kun ha et ensidig tilbud.

Plan vår 2018; Klikk her


 

 
SFK AJAKS • www.ajaks.no
2006-2022 © Systems by NorNet.no